Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Thủ tục môi trường đối với dự án nạo vét sông, hồ

Lê Văn Hải - 10:18 05/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn thủ tục môi trường đối với dự án nạo vét sông/hồ thủy lợi có hoạt động tận thu đất cát làm vật liệu san lấp, dự án thuộc nhóm III theo Luật Bảo vệ môi trường 2020. Dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt phương án nạo vét của UBND cấp huyện.

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn ông đã nghiên cứu các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 để áp dụng triển khai thực hiện.

Đối với trường hợp của ông, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị ông rà soát các tiêu chí về môi trường của dự án và đối chiếu với Phụ lục III, IV, V ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường để xác định trách nhiệm pháp lý về môi trường cần thực hiện. Trong đó lưu ý thêm đối với tiêu chí về quy mô sử dụng đất, đất có mặt nước và tiêu chí xác định có hay không thuộc dự án khai thác khoáng sản.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top