Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Thương binh có được hưởng thêm chế độ bệnh binh?

Đinh Văn San - 20:31 22/11/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi đang hưởng trợ cấp thương binh hạng 1/4. Ngoài ra tôi có một quyết định mất sức lao động do Hội đồng giám định y khoa Đoàn 253, Quân khu 3 cấp trước năm 1977. Vậy, tôi có được hưởng thêm chế độ bệnh binh không? Nếu được thì tôi phải làm gì?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Điều 43 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định hồ sơ, thủ tục giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh.

Đề nghị ông San làm đơn đề nghị theo Mẫu số 19 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và liên hệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cư trú để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top