Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Tiếp nhận viên chức có cần chứng chỉ chức danh nghề?

Phan Sỹ Hải - 21:38 13/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đơn vị tôi có nhu cầu tiếp nhận viên chức cho vị trí việc làm quản lý dự án và thẩm định các công trình xây dựng cơ bản thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn từ đội ngũ nhân viên hợp đồng lao động có ít nhất 5 năm công tác và có trình độ đại học trở lên chuyên ngành xây dựng công trình thủy (xây dựng, thủy lợi, thủy điện). Tôi xin hỏi, điều kiện tiếp nhận viên chức cho vị trí việc làm như trên đối với Kỹ sư xây dựng công trình thủy lợi có cần chứng chỉ chức danh công nghệ (Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III) không? Trường hợp có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có được sử dụng thay thế chứng chỉ chức danh công nghệ (Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III) không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP không quy định khi tiếp nhận vào làm viên chức phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp ở vị trí việc làm tiếp nhận. Tuy nhiên, để được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp tương ứng.

Theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP, viên chức có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật được sử dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tương ứng.

Như vậy, nếu chứng chỉ hành nghề của các trường hợp ông Phan Sỹ Hải nêu phù hợp với chuyên ngành của vị trí việc làm thì được sử dụng thay thế chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top