Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý

Phạm Ngọc Thạch - 14:05 21/01/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi có trình độ thạc sĩ nhưng hiện giữ ngạch cán sự (01.004) do trước đây chỉ có trình độ trung cấp. Tôi xin hỏi, theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, tôi có được bổ nhiệm viên chức quản lý không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Điều 37 Luật Viên chức năm 2010 và Điều 44 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP đã quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý. Theo đó, pháp luật không quy định hạng viên chức nào không được bổ nhiệm viên chức quản lý.

Vì vậy, ông Phạm Ngọc Thạch cần căn cứ vào tiêu chuẩn chung theo quy định của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn cụ thể của chức vụ bổ nhiệm theo quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để thực hiện.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top