Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Tổ chức giải đấu thể thao điện tử có cần xin giấy phép?

Nguyễn Minh Tiến - 14:08 15/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi dự kiến tổ chức giải đấu thể thao điện tử trên website. Xin hỏi, việc tổ chức giải đấu thể thao điện tử trên internet có cần xin giấy phép không, nếu có thì trình tự như thế nào và cơ quan nào cấp phép?

Trả lời

Cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời vấn đề này như sau:

Việc quản lý hoạt động tổ chức thi đấu môn thể thao điện tử (eSport) là hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của nhiều bộ, ngành như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong lĩnh vực thể dục, thể thao, trình tự, thủ tục tổ chức thi đấu các giải thể thao nói chung và môn thể thao điện tử (eSport) nói riêng được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật sau:

Đối với giải thể thao quần chúng được thực hiện theo quy định tại Điều 13 của Luật Thể dục, thể thao và Thông tư số 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức thi đấu thể thao quần chúng.

Đối với giải thể thao thành tích cao được thực hiện theo quy định tại Điều 37, Điều 38 và Điều 40 của Luật Thể dục, thể thao. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không có quy định riêng đối với giải đấu thể thao điện tử trên dịch vụ internet.

Trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông được thực hiện theo các quy định:

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 1/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng và các quy định khác có liên quan.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top