Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: TPHCM: Ông Ma Xuân Vinh không có trong danh sách nộp hồ sơ hỗ trợ F0

Ma Xuân Vinh - 07:05 24/04/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi đã nộp bản chính quyết định cách ly tại nhà của UBND phường và Trung tâm y tế phường nhưng đến giờ chưa nhận được hỗ trợ tiền ăn. Xin hỏi, tôi muốn biết thông tin thì truy cập ở đâu?

Trả lời

UBND Phường 3, Quận 4, TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

Thực hiện Công văn số 14/PYT ngày 12/1/2022 của Phòng Y tế Quận 4 về việc hướng dẫn thẩm định thành phần hồ sơ để thanh toán chế độ hỗ trợ người điều trị do nhiễm COVID-19, cách ly y tế trên địa bàn Quận 4, UBND Phường 3 đã thông báo đến Ban Điều hành 3 khu phố, Tổ trưởng 49 tổ dân phố thông tin cho người dân trên địa bàn nộp hồ sơ để được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định.

Qua đó, UBND Phường 3 đã đã tiếp nhận được 1.201 trường hợp, tuy nhiên, trong đó không có tên ông Ma Xuân Vinh.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top