Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: TPHCM phản hồi bà Nguyễn Thị Ngọc Phuổng về hỗ trợ F0

Nguyễn Thị Ngọc Phuổng - 12:17 12/04/2023

Chi tiết câu hỏi

Vào tháng 7/2021, tôicùng chồng và con trai bị nhiễm COVID-19, phải cách ly tại nhà, lúc đó tôi đang có thai 8 tháng. Năm 2022, UBND phường có gửi giấy thông báo gia đình tôi nộp đầy đủ giấy tờ trong hướng dẫn để được nhận tiền hỗ trợ COVID-19. Gia đình tôi đã nộp đầy đủ nhưng đến nay không nhận được bất kỳ phí hỗ trợ nào. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Trả lời

UBND Phường 11, Quận 3, TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

Sau khi kiểm tra hồ sơ lưu và xác minh tại Tổ dân phố 42, thì tại địa chỉ như nội dung phản ánh không có tên bà Nguyễn Thị Ngọc Phuổng, chỉ có tên Nguyễn Thị Ngọc Phượng.

Năm 2021, UBND Phường 11, Quận 3 ban hành Thông báo số 70/TB-UBND ngày 7/12/2021 về triển khai nộp hồ sơ đăng ký nhận hỗ trợ đối với trường hợp điều trị COVID-19 tại nhà trong năm 2021 và đã kết thúc nhận hồ sơ vào tháng 1/2022.

Trong năm 2022, UBND Phường 11 không ban hành bất kỳ văn bản nào liên quan đến nội dung nộp hồ sơ hỗ trợ nhận tiền điều trị COVID-19 tại nhà.

Theo xác nhận của Tổ trưởng Tổ dân phố 42 thì hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng không nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ trong thời gian quy định và hồ sơ lưu tại phường không có tên người và địa chỉ như phản ánh.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top