Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: TPHCM trả lời về việc hỗ trợ gia đình ông Phan Trọng Đồng

Phan Trọng Đồng - 12:47 11/09/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi mắc COVID-19 (F0) vào tháng 11/2021 và có nhận được thông báo từ UBND phường về việc hỗ trợ F0, F1. Tháng 12/2021, tôi đã nộp đầy đủ hồ sơ cho cán bộ phường và có ký nhận hồ sơ. Đến nay, tôi đã nhiều lần đến UBND phường hỏi về việc hỗ trợ, nhưng đều nhận được câu trả lời là chưa có. Tôi đề nghị cơ quan chức năng có câu trả lời về chính sách hỗ trợ cho F0, F1.

Trả lời

UBND Phường 19, quận Bình Thạnh, TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

Ông Phan Trọng Đồng có nộp hồ sơ (hỗ trợ đối tượng F1, F0 phải điều trị, cách ly y tế đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg) tại UBND Phường 19.

UBND Phường 19 đã tổng hợp hồ sơ trình UBND quận thẩm định, phê duyệt theo quy định. Khi nào được cấp kinh phí hỗ trợ từ cơ quan có thẩm quyền, UBND phường sẽ thông tin đến ông Đồng và nhân dân trên địa bàn phường sớm nhất có thể.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top