Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ

Phan Thị Cưu - 15:43 13/02/2023

Chi tiết câu hỏi

Bố tôi là dân quân du kích xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; hy sinh năm 1949 khi chống càn tại xã Sơn Hải. Hiện an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu. Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn làm hồ sơ xin cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho bố tôi.

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 và Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ, cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý người hy sinh có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ; người hy sinh thuộc cơ quan cấp huyện, cấp xã và các trường hợp không thuộc quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 16 của Nghị định do Chủ tịch UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận hy sinh và lập hồ sơ đề nghị.

Theo nội dung đơn trình bày, bố của bà tham gia cách mạng trước năm 1949, nguyên là dân quân du kích xã Sơn Hải do UBND cấp huyện lập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận hy sinh đề nghị xác nhận liệt sĩ.

Đề nghị bà Cưu liên hệ UBND huyện Quỳnh Lưu hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top