Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Trình tự, thủ tục giao đất cho nhà đầu tư

Nguyễn Ngọc Lâm - 08:15 14/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi đang triển khai dự án khu đô thị được chấp nhận nhà đầu tư theo Khoản 3 Điều 29 Luật đầu tư 2020. Xin hỏi, trường hợp này có được giao đất cho doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư thành lập không?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP (bổ sung Điều 68b Nghị định số 43/2014/NĐ-CP), đối với trường hợp được chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư năm 2020 thì áp dụng trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 68 của Nghị định này. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư khi nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Do đó, đề nghị ông nghiên cứu quy định nêu trên và trao đổi với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top