Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Trợ cấp lần đầu thực hiện theo quy định nào?

Lê Hoàng Tạo - 16:11 30/11/2021

Chi tiết câu hỏi

Ngày 1/10/2010 tôi trúng tuyển giáo viên tại 1 trường miền núi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, những người được trúng tuyển hay người đang công tác ở vùng không khó khăn về vùng khó khăn kể từ ngày 1/3/2011 được hưởng trợ cấp lần đầu, còn những người công tác tại đó trước thời gian ngày 1/3/2011 thì không được hưởng. Vì vậy, đến nay tôi vẫn chưa được hưởng trợ cấp lần đầu. Ngày 8/10/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2019/NĐ-CP, vậy tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu 10 tháng lương cơ sở không? Nếu được thì áp dụng theo điều khoản nào?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Điều 5 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Kể từ ngày 1/12/2019 được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Vì vậy, đề nghị ông liên hệ với cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh Quảng Ngãi để được giải đáp.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top