Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Trợ cấp với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Hoàng Thị Tâm - 17:31 18/02/2022

Chi tiết câu hỏi

Chồng tôi là con trai của liệt sĩ, ngay từ khi sinh ra đã bị nhiễm chất độc da cam, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, được hưởng trợ cấp 974.000 đồng/tháng. Tôi được hưởng chế độ dành cho người chăm sóc 270.000 đồng/tháng, nay do tuổi cao sức yếu nên chồng tôi bị mù cả hai mắt, điếc hẳn, không đi lại được. Xin hỏi, chồng tôi có được hưởng chế độ con liệt sĩ bị dị tật không tự lực được trong sinh hoạt với mức trợ cấp 1.515.000 đồng/tháng và các phương tiện trợ giúp như xe lăn, tiền mua kính râm, gậy dò đường không? Mẹ và anh trai của chồng tôi đã chết thì chồng tôi có được hưởng chế độ tiền tuất của liệt sĩ không? Có được hưởng thêm chế độ nào nữa không? Nếu được thì phải làm những gì, liên hệ với cơ quan tổ chức nào?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Về hưởng trợ cấp hàng tháng: Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14, theo sự phân công của Chính phủ, hiện nay Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng nghị định quy định chi tiết, trong đó có quy định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đồng thời là thân nhân của người có công. Vì vậy, việc để nghị hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi nêu trên sẽ được xem xét, giải quyết sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Về trợ cấp phương tiện trợ giúp: Tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 3/6/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính quy định: Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng căn cứ chỉ định của cơ sở y tế được cấp: Xe lăn; cấp tiên mua kính râm, gậy dò đường.

Đề nghị bà liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top