Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Trường hợp nào được ghi nợ tiền sử dụng đất?

Ngô Thị Đang - 08:05 04/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi năm nay 78 tuổi. Tôi xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, số tiền phải nộp quá lớn so với khả năng của tôi. Xin hỏi, tôi muốn xin nợ thuế có được không?

Trả lời

UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất:

 "Điều 1. Sửa đổi Điều 16 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân (gồm: Người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biết khó khăn) được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc xác định người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công.

Việc xác định hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biết khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền…".

Do đó trường hợp xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà không thuộc đối tượng được ghi nợ nghĩa vụ tài chính.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top