Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Trường hợp nào giáo viên được trả lương dạy thêm giờ?

Vũ Thị Thúy - 09:09 16/05/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi dạy ở trường THCS công lập. Do trường thiếu giáo viên nên các giáo viên đều dạy thêm giờ trên 19 tiết trong tuần. Tôi xin hỏi, giáo viên có chế độ thêm giờ không và chế độ thêm giờ của giáo viên nếu có do cơ quan nào chi trả?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 quy định chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập, nhà trường "chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt".

Kinh phí thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ do ngân sách nhà nước bảo đảm và giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top