Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Từ 15/8/2021, thời gian nghĩa vụ quân sự được tính để nâng lương

Trần Thị Mỹ Tiên - 09:39 17/01/2022

Chi tiết câu hỏi

Đề nghị cơ quan chức năng giải đáp trường hợp sau: Một viên chức trường học được bổ nhiệm vào biên chế, hưởng lương bậc 1 từ ngày 1/10/2016, tuy nhiên sau đó có lệnh gọi nhập ngũ. Viên chức này nhập ngũ tháng 2/2017, xuất ngũ tháng 3/2019 và về tiếp tục làm việc tại cơ quan đến nay. Theo quy định, đến ngày 1/10/2019 viên chức này được nâng bậc lương lên bậc 2. Tuy nhiên, UBND huyện cho biết, thời gian tại ngũ không tính vào thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên. Do đó, đến tháng 10/2021, viên chức này mới được nâng lương. Vừa qua, Bộ Nội vụ có ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và đã bổ sung thời gian tham gia tại ngũ vào thời gian nâng lương thường xuyên. Cho tôi hỏi, thời gian tại ngũ từ tháng 2/2017 đến tháng 3/2019 của viên chức có được tính vào thời gian nâng bậc thường xuyên không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức tham gia nghĩa vụ quân sự theo Luật Nghĩa vụ quân sự kể từ ngày 15/8/2021 (ngày Thông tư số 03/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ có hiệu lực thi hành) được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên.

Vấn đề bà hỏi thuộc thẩm quyền của UBND TPHCM, đề nghị bà nghiên cứu quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ nêu trên để biết và có ý kiến với cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top