Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường không còn là ngành kinh doanh có điều kiện

Thái Ngọc Hân - 10:10 20/01/2023

Chi tiết câu hỏi

Điều 31 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định đánh giá tác động môi trường do chủ dự án đầu tư tự thực hiện hoặc thông qua đơn vị tư vấn có đủ điều kiện thực hiện. Tôi xin hỏi, điều kiện ở đây cụ thể là gì? Nếu chủ dự án có từ 2 nhân lực chuyên môn về môi trường trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm trên 5 năm công tác trong lĩnh vực môi trường thì có tự lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được hay không?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Luật Đầu tư 2014 có quy định ngành, nghề "Kinh doanh dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết" thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Tuy nhiên, Luật Đầu tư 2020 không còn quy định ngành, nghề này trong danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Do vậy, Luật Bảo vệ môi trường 2020 không quy định điều kiện của đơn vị thực hiện dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường để phù hợp với Luật Đầu tư 2020.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top