Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Tự ý lắp thêm giàn hoa, mái che nhà ở có bị coi là vi phạm?

Đào Nguyễn Anh Tuấn - 08:25 24/08/2022

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi đang thực hiện 1 dự án khu đô thị (nhà ở thấp tầng). Dự án đã được Sở Xây dựng phê duyệt mẫu nhà. Hiện cư dân đã về ở, kinh doanh và có nhu cầu được lắp thêm giàn hoa, mái che tầng 1 (trong khuôn viên đất của căn nhà). Tuy nhiên có một số thông tin cho rằng việc lắp thêm giàn hoa, mái che tầng 1 làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài, ảnh hưởng việc cấp sổ đỏ. Tôi xin hỏi, các hạng mục trang trí lắp thêm như nêu trên (phạm vi trong khuôn đất sở hữu riêng của căn nhà) có thuộc trường hợp vi phạm không? Nếu vi phạm, thì chủ đầu tư cần bổ sung hồ sơ gì để không ảnh hưởng việc cấp sổ đỏ cho cư dân sau này?

Trả lời

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Mục 2.6.7 QCVN 01:2021/BXD quy định về các chi tiết kiến trúc của công trình tiếp giáp với tuyến đường: Các chi tiết kiến trúc của công trình do đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và quy chế quản lý kiến trúc tại từng khu vực quy định.

Việc lắp thêm các giàn hoa, mái che như trong câu hỏi của ông Tuấn làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài nhà so với thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quản lý về quy hoạch xây dựng tại địa phương chấp thuận, phê duyệt và có thể dẫn tới các vi phạm trật tự xây dựng đô thị so với quy định tại Mục 2.6.7 QCVN 01:2021/BXD.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 39 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, việc điều chỉnh thiết kế phải được thẩm định bởi cơ quan chuyên môn về xây dựng theo thẩm quyền làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top