Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Văn thư kiêm thủ quỹ có được hưởng phụ cấp trách nhiệm?

Đoàn Thu Nga - 09:05 21/08/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi là nhân viên văn thư kiêm nhiệm thủ quỹ trường mầm non nhưng không được hưởng phụ cấp gì ngoài lương nhân hệ số. Tôi được biết Thông tư số 05/2005/TT-BNV có quy định phụ cấp trách nhiệm của thủ quỹ đơn vị. Xin hỏi, trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp trách nhiệm không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Điểm d Khoản 2 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ. Theo đó, việc chi trả phụ cấp trách nhiệm công việc được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị bà Đoàn Thu Nga liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top