Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Vì sao không tích hợp được bằng lái xe bìa vào ứng dụng VNeID?

Nguyễn Thị Xuân H. - 16:22 30/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi bị app định danh điện tử VNeID từ chối, không chấp nhận cho tích hợp Giấy phép lái xe loại bìa cứng. Xin đề nghị giải đáp nguyên nhân tôi không tích hợp được vào ứng dụng trong khi tra cứu trên hệ thống gplx.gov.vn thì vẫn có các thông tin của tôi.

Trả lời

Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải trả lời vấn đề này như sau:

Do dữ liệu về giấy phép lái xe máy bìa chỉ có thông tin về họ tên và năm sinh người lái xe, không có đủ thông tin ngày tháng sinh và không có thông tin về số căn cước công dân nên không đồng bộ với dữ liệu cư dân Quốc gia.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top