Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Xác định đối tượng và mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề

Nguyễn Phi Hùng - 08:05 08/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Cơ quan tôi đang chi trả phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức trực tiếp làm công tác chuyên môn kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm có mã ngạch V.05 là 20%; viên chức trực tiếp làm công tác chuyên môn có mã ngạch V.08 là 40%; viên chức trực tiếp làm công tác hành chính (bao gồm công tác lấy mẫu, giao mẫu) có mã ngạch V.08 là 40%. Tôi xin hỏi, việc chi trả này có đúng quy định không? Tại sao cùng một vị trí công việc lại có cách chi trả phụ cấp khác nhau? Văn bản nào quy định cụ thể việc chi trả phụ cấp ưu đãi nghề cho các viên chức trong những trường hợp này?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập thực hiện theo quy định tại các văn bản: Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ; Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP.

Các trường hợp ông Hùng hỏi chưa đủ thông tin để xác định đối tượng hưởng, mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top