Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Xe biển trắng có được đăng kiểm theo diện kinh doanh vận tải?

Nguyễn Ánh T. - 14:46 31/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Đầu tháng 4/2023, tôi nộp hồ sơ để đăng kiểm sang xe kinh doanh dịch vụ vận tải biển số vàng tại một trung tâm đăng kiểm thì được cán bộ tiếp nhận cho biết, khi nào xe có gắn biển số vàng thì mới đăng kiểm theo diện xe kinh doanh vận tải được. Trước đó một thời gian, tôi có đăng kiểm một số xe từ biển số trắng sang biển số vàng để kinh doanh vận tải thì đều được các trung tâm đăng kiểm khác tiếp nhận và đăng kiểm. Tôi đã đề nghị được ghi lên phiếu trả lời xe không đăng kiểm được vì chưa có biển số vàng hoặc chỉ ra văn bản nào hướng dẫn không đăng kiểm trong trường hợp này, nhưng tôichỉ được cán bộ trả lời miệng. Xin hỏi, xe của tôi đợi có biển số vàng mới được đăng kiểm xe kinh doanh vận tải có đúng không? Trường hợp trung tâm đăng kiểm trả lời cho khách hàng "bằng miệng" trong khi khách hàng xin văn bản trả lời thì không có, hoặc chỉ ra văn bản nào từ chối đăng kiểm cũng không biết, chỉ làm theo cảm tính như vậy có phải làm khó dễ cho khách hàng không?

Trả lời

Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm đ Khoản 6 Điều 25 Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định:

"Biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen seri biển số lần lượt sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải".

Điểm d Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT ngày 21/3/2023 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định:

"Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định cấp cho xe cơ giới phải có cùng một seri, được in từ chương trình quản lý kiểm định trên phôi do Cục Đăng kiểm Việt Nam thống nhất phát hành, có nội dung phù hợp với Hồ sơ phương tiện và dữ liệu trên chương trình quản lý kiểm định. Đối với xe cơ giới được khai báo có kinh doanh vận tải (biển số màu vàng) được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định loại dành cho xe cơ giới có kinh doanh vận tải, đối với xe cơ giới được khai báo không kinh doanh vận tải (biển số có màu khác với màu vàng) được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định loại không kinh doanh vận tải".

Để có văn bản hướng dẫn bà T. thay vì hướng dẫn bằng miệng thì đơn vị đăng kiểm phải hướng dẫn bà nộp hồ sơ kiểm định và phí kiểm định theo quy định. Khi thực hiện kiểm định, phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đơn vị đăng kiểm in thông báo không đạt trên chương trình quản lý kiểm định để thông báo các hạng mục, khiếm khuyết, hư hỏng để hướng dẫn quý khách sửa chữa khắc phục. Căn cứ theo Phụ lục II (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT ngày 21/3/2023 của Bộ Giao thông vận tải) nội dung kiểm tra, phương pháp kiểm tra và khiếm khuyết, hư hỏng.

Về việc này, Cục Đăng kiểm Việt Nam xin tiếp thu ý kiến đóng góp của bà, thời gian vừa qua Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có những văn bản chấn chỉnh hoạt động kiểm định xe cơ giới trên toàn quốc. Nhằm bảo đảm cung cấp dịch vụ công, phục vụ nhu cầu kiểm định phương tiện chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian tới Cục Đăng kiểm Việt Nam rất mong tiếp nhận được ý kiến đóng góp của người dân và doanh nghiệp trong việc nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top