Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Xét hỗ trợ lao động tự do cư trú hợp pháp trên địa bàn

Nguyễn Thị Thành - 14:48 12/01/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi đã được nhận hỗ trợ đợt 1, nay lại có giấy mời đi nhận tiền đợt 2. Tuy nhiên khi tôi đến phường thì được yêu cầu phải có giấy tạm trú trên 6 tháng mới được nhận. Đề nghị chính quyền địa phương xem xét trả lời cho tôi.

Trả lời

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 quy định đối tượng, định mức và thủ tục hỗ trợ cho người lao động không giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Điểm 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hoặc sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh trước ngày 1/5/2021 bị mất việc làm do dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cách ly y tế hoặc có xác nhận của chính quyền địa phương về việc mất việc làm từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021, làm 1 trong 7 nhóm công việc quy định tại Quyết định số 2558/QĐ-UBND thì được hỗ trợ.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top