Hỏi: Chuyển nhượng vốn góp của người nước ngoài qua tài khoản nào?

Người hỏi Hồ Thị Lài

Chi tiết câu hỏi :

Tôi xin hỏi, trường hợp công ty tôi nhận giá trị chuyển nhượng vốn từ nhà đầu tư nước ngoài (không cư trú) bằng tiền Việt Nam vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn này cho người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì có thể chuyển vào tài khoản tiền Việt Nam tại Việt Nam hay phải chuyển vào tài khoản USD của người này tại nước ngoài?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Quy định pháp luật về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam:

- Điểm b Khoản 1 Điều 10 Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (Thông tư 06) quy định: Việc thanh toán giá trị chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (doanh nghiệp FDI) giữa nhà đầu tư là người không cư trú và nhà đầu tư là người cư trú phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

- Điểm b Khoản 3 Điều 10 Thông tư 06 quy định: Việc định giá, thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư giữa người cư trú và người không cư trú, giữa người cư trú với nhau phải thực hiện bằng đồng Việt Nam.

- Điều 7 Thông tư 16/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép quy định: “Người cư trú là cá nhân nước ngoài được sử dụng tài khoản đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch: (i) Thu từ các nguồn thu hợp pháp tại Việt Nam; và (ii) Chi mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép để chuyển ra nước ngoài; Chi cho các mục đích khác được pháp luật Việt Nam cho phép”.

Căn cứ các quy định nêu trên, sau khi bên mua (nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú) thực hiện chuyển tiền thanh toán giá trị nhận chuyển nhượng phần vốn góp vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp FDI mở tại tổ chức tín dụng được phép, doanh nghiệp FDI thanh toán giá trị chuyển nhượng này cho bên bán (người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam) vào tài khoản đồng Việt Nam của bên bán mở tại tổ chức tín dụng được phép.

Bình luận(0)

Sắp xếp theo:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
 
 
 
Protected by FormShield
Nhập mã bảo mật (*)    
Câu hỏi cùng lĩnh vực