Hỏi: Có thực hiện tuyển dụng mới với viên chức chuyển công tác?

Người hỏi Đỗ Văn Thắng - Phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai

Chi tiết câu hỏi :

Ngày 7/8/2019, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 3611/BNV-CCVC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, Thông tư số 03/2019/TT-BNV, trong đó có hướng dẫn nội dung tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 03/2019/TT-BNV về trường hợp viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác như sau: “Khi viên chức chuyển đến cơ quan, đơn vị khác thì phải chấm dứt hợp đồng làm việc và được giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Trường hợp viên chức được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập khác thì không thực hiện việc tuyển dụng mới và không giải quyết chế độ thôi việc”. Triển khai Công văn số 3611/BNV-CCVC, cơ quan tôi đã ban hành “Quy chế xem xét tiếp nhận viên chức” và thực hiện việc tiếp nhận. Đến khi Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ban hành thì công tác tiếp nhận tạm dừng. Việc tạm dừng tiếp nhận viên chức tại cơ quan tôi là do không có sự thống nhất trong cách hiểu văn bản quy phạm pháp luật. Tôi tham khảo ý kiến của các đơn vị khác thì một số đơn vị đã dừng việc tiếp nhận viên chức kể từ khi Nghị định số 115/2020/NĐ-CP có hiệu lực, trong khi đó một số đơn vị vẫn thực hiện. Tôi cho rằng việc tiếp nhận viên chức vẫn có cơ sở pháp lý thực hiện vì Nghị định số 115/2020/NĐ-CP chỉ bãi bỏ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP. Do đó, Thông tư số 03/2019/TT-BNV còn nguyên giá trị pháp lý. Xin hỏi, việc tiếp nhận viên chức theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 03/2019/TT-BNV có tiếp tục được thực hiện nữa hay không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Nội vụ
Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đã quy định: “Trường hợp viên chức được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập khác thì không thực hiện việc tuyển dụng mới và không giải quyết chế độ thôi việc, nhưng phải ký kết hợp đồng làm việc mới với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức phù hợp trên cơ sở căn cứ vào loại hình hợp đồng làm việc của viên chức đang được ký kết tại đơn vị sự nghiệp công lập trước khi chuyển công tác, năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của viên chức”.

Như vậy, quy định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 03/2019/TT-BNV đã được thay thế tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Việc tiếp nhận viên chức từ đơn vị sự nghiệp công lập này sang đơn vị sự nghiệp công lập khác được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Bình luận(0)

Sắp xếp theo:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
 
 
 
Protected by FormShield
Nhập mã bảo mật (*)    
Câu hỏi cùng lĩnh vực