Hỏi: Sản xuất linh kiện điện tử có phải xác nhận về bảo vệ môi trường?

Người hỏi Bùi Thị Đào - Hải Phòng

Chi tiết câu hỏi :

Công ty tôi chuyên sản xuất linh kiện điện, điện tử và đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường vào tháng 5/2017. Căn cứ Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường thì đối tượng dự án thuộc mục số 29 là "Dự án sản xuất, gia công các thiết bị điện, điện tử và các linh kiện điện tử", quy định tất cả các dự án có công đoạn xi mạ sẽ phải làm xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, trong quy trình sản xuất đã được phê duyệt của dự án công ty tôi không có công đoạn xi mạ nên dự án không thuộc đối tượng lập kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải và báo cáo xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường trước khi dự án đi vào hoạt động chính thức. Và công ty đã đi vào vận hành chính thức từ năm 2018.

Vừa qua, công ty tôi có nhận được văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường với nội dung như sau:

“Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu công ty/đơn vị rà soát loại hình, quy mô, công suất của dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, đối chiếu với Phụ lục II Mục I ban hành kèm Nghị định số 40/2019NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ và quy định tại Điểm 3 Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 40/2019NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ. Hoàn thiện kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án theo quy định tại Nghị định số 40/2019NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ và Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường".

Xin hỏi, công ty của tôi có cần làm vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo luật mới không?


Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Với trường hợp như bà Đào nêu: Cơ sở hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện và điện tử, đã được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tháng 5/2017, đã đi vào vận hành chính thức từ năm 2018 và không thuộc đối tượng phải xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường thì thực hiện theo một trong các trường hợp như sau:

Trường hợp cơ sở không tương đương với đối tượng quy định tại cột 4 Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường thì cơ sở không phải thực hiện kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Trường hợp cơ sở tương đương với đối tượng quy định tại cột 4 Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP: Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, cơ sở thuộc đối tượng phải rà soát lại các công trình xử lý chất thải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trường hợp các công trình xử lý chất thải không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về chất thải thì phải cải tạo, nâng cấp các công trình xử lý chất thải đó và phải thực hiện kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 16b và Điều 17 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9 và Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

Bình luận(0)

Sắp xếp theo:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
 
 
 
Protected by FormShield
Nhập mã bảo mật (*)    
Câu hỏi cùng lĩnh vực