Hỏi: Xây dựng kho vật liệu nổ công nghiệp cần đáp ứng điều kiện gì?

Người hỏi Nguyễn Minh Dương - Yên Bái

Chi tiết câu hỏi :

Công ty tôi nhận gói thầu thi công có sử dụng VLNCN. Hiện nay, doanh nghiệp đã lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho hạng mục kho chứa VLNCN với dự toán kinh phí 2 tỷ đồng. Xin hỏi, trường hợp kho chứa VLNCN của doanh nghiệp có phải trình Sở Công Thương thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công không? Nếu không thì phải trình cơ quan, đơn vị nào thẩm định theo quy định của Luật Xây dựng hiện hành và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Công Thương

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b Khoản 3 Điều 5 và Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định một số nội dung và  quản lý đầu tư xây dựng, quy định các công trình chỉ cần yêu cầu lập báo cáo  kinh tế - kỹ thuật như sau:

- Điểm b, Khoản 3 Điều 5: Dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất)

- Khoản 3 Điều 12: Đối với các dự án không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 và  Khoản 2 Điều này, người quyết định đầu tư giao cơ quan chuyên môn  trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất,  nội dung của dự án khi không có cơ quan chuyên môn trực thuộc làm cơ quan  chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Người quyết định đầu tư được giao cơ quan chuyên môn về xây dựng làm cơ quan chủ trì thẩm định trong trường hợp có cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc.

Theo đó, doanh nghiệp của ông Nguyễn Minh Dương tự thực hiện thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng kho bảo quản VLNCN dự toán kinh phí 2 tỷ đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Tuy nhiên, kho bảo quản VLNCN được quy định là công trình dạng đặc biệt, cấp I hoặc cấp II (theo quy định về phân cấp công trình xây dựng tại 1.2.6.8 Phụ lục I ban hành theo Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng).

Doanh nghiệp của ông Nguyễn Minh Dương khi đầu tư xây dựng kho VLNCN phải thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu, quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ.

Ngoài ra, phải đáp ứng các yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn, phòng cháy, chữa  cháy, chống sét, kiểm soát tĩnh điện và bảo vệ môi trường theo quy định quy  chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia và văn bản quy phạm pháp luật có liên  quan.

Bình luận(0)

Sắp xếp theo:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
 
 
 
Protected by FormShield
Nhập mã bảo mật (*)    
Câu hỏi cùng lĩnh vực