Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Ba hình thức làm thủ tục hưởng BHXH một lần

Lê Đức Mạnh - 08:32 22/03/2023

Chi tiết câu hỏi

Vừa qua, tôi làm thủ tục giải quyết BHXH một lần trên trang web dịch vụ công của BHXH Việt Nam. Sau khi hoàn tất thủ tục, BHXH huyện gọi điện yêu cầu tôi phải có sổ BHXH gốc và bản photo Căn cước công dân đến BHXH huyện để giải quyết thủ tục, sau đó tôi nhận được email từ chối giải quyết hồ sơ. Tôi xin hỏi, vì sao không giải quyết trực tuyến cho người dân mà yêu cầu phải mang hồ sơ đến trụ sở? Thủ tục trên dịch vụ công có tác dụng gì?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 896/QĐ-BHXH ngày 16/9/2021 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam: Thủ tục giải quyết hưởng BHXH một lần thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến được giải quyết bởi cơ quan BHXH địa phương.

Căn cứ hồ sơ của ông Lê Đức Mạnh, hồ sơ bao gồm bản chụp đơn đề nghị theo Mẫu 14-HSB, sổ BHXH.

Đối với Mẫu 14-HSB: Ông Lê Đức Mạnh chưa kê khai đầy đủ, chính xác thông tin theo mẫu (Số CMND/Căn cước công dân/Sổ Hộ chiếu thiếu ngày, tháng, năm cấp, địa chỉ liên hệ và nhận trợ cấp không trùng khớp nhau, chưa có cam kết của người hưởng BHXH một lần).

Đối với bản chụp sổ BHXH: Chưa đáp ứng quy định về văn bản điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thành phần hồ sơ có yêu cầu bản chính/bản sao hợp lệ; file đính kèm phải là văn bản điện tử đã chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền (trường hợp file đính kèm là bản sao/scan khi nhận kết quả cần có bản chính hoặc bản sao hợp lệ để đối chiếu).

Vậy để giải quyết BHXH một lần, ông Lê Đức Mạnh có thể lựa chọn một trong các hình thức sau:

- Qua giao dịch điện tử: Người lao động đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, chọn thủ tục và kê khai đầy đủ thông tin đồng thời gửi hồ sơ gốc gồm Đơn đề nghị - Mẫu số 14-HSB; sổ BHXH qua dịch vụ Bưu chính (do cá nhân không có chữ ký số nên không đáp ứng được tính pháp lý. Vì vậy cần gửi kèm hồ sơ gốc về cơ quan BHXH để đối chiếu).

- Qua dịch vụ Bưu chính (Đơn đề nghị - Mẫu số 14-HSB; sổ BHXH).

- Trực tiếp tại cơ quan BHXH (Đơn đề nghị - Mẫu số 14-HSB; sổ BHXH).

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top