Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Bằng khen của Trung ương Đoàn thuộc nhóm Bằng khen cấp Bộ

Huỳnh Minh Chung - 14:30 11/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi được Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020-2021”. Tôi xin hỏi, Bằng khen của tôi có thuộc nhóm Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo Khoản 5 Điều 3 Luật Thi đua, khen thưởng hay không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022: "Bộ, ban, ngành, tỉnh bao gồm Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Văn phòng Trung ương Đảng, các ban của Đảng và tương đương ở trung ương; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Kiểm toán nhà nước; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng đoàn hoặc có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương".

Như vậy, Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thuộc nhóm Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top