Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Bình Dương: Ông Huỳnh Văn Đoan thuộc diện được hỗ trợ

Huỳnh Văn Đoan - 08:23 22/09/2021

Chi tiết câu hỏi

Tôi là lao động không có hợp đồng lao động. Do ảnh hưởng của COVID-19 nên đã thất nghiệp 3 tháng nay. Tôi được biết có chính sách hỗ trợ người lao động nên đã hỏi khu phố nhưng được trả lời là không có. Vậy, những trường hợp nào thì được nhận hỗ trợ?

Trả lời

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ngày 18/8/2021, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn 4800/SLĐTBXH-CSLĐ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Trường hợp ông là lao động không có giao kết hợp đồng lao động thuộc nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Đề nghị ông có thể liên hệ với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã Tân Uyên (0274.3641.102) hoặc đường dây nóng của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (theo số điện thoại 0886 479 191) để được hỗ trợ.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top