Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Các hình thức nộp hồ sơ đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu

Mai Thị Mây - 21:24 27/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Xin hỏi, tôi cần làm gì để được thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật BHYT người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

Theo đó, vào tháng đầu mỗi quý bà có thể nộp hồ sơ thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) cho cơ quan BHXH nơi phát hành thẻ bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH;

- Thông qua dịch vụ bưu chính;

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam hoặc thông qua Tổ chức I-VAN.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top