Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Các hình thức thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân

Phùng Thanh Huyền - 19:51 23/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi làm việc tại Hà Nội. Vừa qua, tôi có thực hiện tra cứu mã số thuế cá nhân thì thấy đúng thông tin tên, số Căn cước công dân và đơn vị quản lý thuế là Cục Thuế TP. Đà Nẵng. Tuy nhiên, khi đăng nhập hệ thống để thực hiện quyết toán thuế cá nhân thì tất cả thông tin còn lại của tôi đều sai (địa chỉ, ngày sinh, giới tính). Xin hỏi, tôi muốn thay đổi thông tin mà công ty đã đăng ký cho tôi thì cần làm như thế nào?

Trả lời

Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế:

- Điều 4 hướng dẫn về đối tượng đăng ký thuế;

- Khoản 3 Điều 10 hướng dẫn thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Qua tra cứu, mã số thuế của bà Huyền đã đăng ký và được cấp mã số thuế thông qua cơ quan chi trả thu nhập là Công ty TNHH F... do trước đây bà là cộng tác viên với Công ty này.

Do vậy, khi phát hiện thông tin đăng ký thuế của bản thân không đúng với thực tế thì bà có thể thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập nơi bà đang làm việc hoặc nộp hồ sơ tại Cục Thuế TP. Đà Nẵng theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp bà Huyền đã kích hoạt tài khoản thuế điện tử thì có thể nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế qua Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn hoặc tại địa chỉ: https://canhan.gdt.gov.vn/.

Trường hợp bà không thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế theo hình thức trực tuyến thì có thể nộp hồ sơ Mẫu 08-MST ban hành theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC kèm theo bản sao Căn cước công dân về Cục Thuế TP. Đà Nẵng để được điều chỉnh.

Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời để bà được biết. Trường hợp cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục Thuế (Phòng Kê khai - Kế toán Thuế - số điện thoại: 02363.823576) để được hướng dẫn hoặc tham khảo thêm thông tin về chính sách thuế tại trang thông tin điện tử của Cục Thuế TP. Đà Nẵng tại địa chỉ: http://danang.gdt.gov.vn./.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top