Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Cách ly y tế có được hưởng hỗ trợ?

Huỳnh Thái Hy - 09:52 15/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi nhiễm COVID-19 lần đầu vào tháng 3/2022 và lần 2 vào tháng 6/2022. Cả hai lần tôi đều đăng ký với Trung tâm Y tế Phường 11, quận Bình Thạnh, thực hiện cách ly tại nhà và được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Vừa qua, UBND Phường 11 tiến hành chi hỗ trợ cho những người dân bị nhiễm COVID-19, nhưng tôi được cho biết là không đủ điều kiện để được chi trả. Xin hỏi, hiện nay UBND Phường 11 đang chi trả ảnh hưởng dịch COVID-19 theo gói hỗ trợ nào, theo Nghị quyết nào? Các đối tượng được nhận gói hỗ trợ này là những ai? Điều kiện nào để người nhiễm bệnh COVID-9 như tôi được nhận hỗ trợ?

Trả lời

UBND Phường 11, quận Bình Thạnh, TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

UBND Phường 11 đang chi trả gói hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Các đối tượng được nhận gói hỗ trợ COVID-19: Người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; hỗ trợ thêm đối với trường hợp là trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em), người cao tuổi, người khuyết tật theo quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 5 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Thời gian hỗ trợ: Theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền tính từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021.

Do ông cách ly trong năm 2022 nên không thuộc đối tượng được hưởng trong đợt chi hỗ trợ này.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top