Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Cán bộ xã có bằng Trung cấp, Cao đẳng nghề, xếp lương thế nào?

Phạm Thị Nhiên - 12:38 07/06/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, cán bộ cấp xã có bằng Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề (ví dụ Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ có bằng Trung cấp nghề ngành công tác xã hội) thì có được xếp lương đối với bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019 thì trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng là trình độ đào tạo thuộc bậc học giáo dục nghề nghiệp của hệ thống giáo dục quốc dân (điểm c khoản 1 Điều 6).

Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp áp dụng chung đối với tất cả các trường trung cấp, trường cao đẳng; đồng thời Luật này thay thế Luật Dạy nghề năm 2006 quy định theo hướng không có sự phân biệt giữa cơ sở đào tạo, loại hình đào tạo và cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp (Luật Dạy nghề năm 2006 quy định về trung cấp nghề, cao đẳng nghề thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để phân biệt với trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đại học năm 2012).

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019), cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định cán bộ, công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cao đẳng xếp lương theo ngạch cán sự (áp dụng công chức loại A0); tốt nghiệp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp xếp lương theo ngạch nhân viên (áp dụng công chức loại B) theo quy định tại Điều 9a Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ.

Như vậy, trường hợp cán bộ cấp xã có bằng Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề được thực hiện xếp lương tương ứng theo trình độ trung cấp, cao đẳng quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019) và Thông tư số 13/2019/TT-BNV nêu trên.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top