Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Căn cứ cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Công ty TNHH Đặng Phát Kon Tum - 09:32 10/01/2022

Chi tiết câu hỏi

Công ty chúng tôi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, đã lập thủ tục cấp phép thăm dò, được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng, chấp thuận chủ trương đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường. Khi chúng tôi nộp hồ sơ cấp phép thì thời điểm nộp giấy phép thăm dò đã hết hạn và quá 6 tháng tính từ ngày phê duyệt trữ lượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP. Lý do chậm trễ này là do thời gian làm thủ tục liên quan đến dự án đầu tư, môi trường, thiết kế, giới thiệu đất, thời gian chỉnh sửa hồ sơ... tương đối dài, chúng tôi chưa lường trước được. Tính theo tiến độ của dự án thì vẫn phù hợp, vậy Công ty chúng tôi có còn được cấp phép hay không? Công ty đã trúng đấu giá quyền khai thác, đã chấp hành đầy đủ các thủ tục mà chỉ vì chậm theo thời gian thăm dò (là thời gian dự kiến lúc đầu) mà phải hủy cả dự án thì có phù hợp không? Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, có hướng tháo gỡ khó khăn cho Công ty.

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Công ty TNHH Đặng Phát Kon Tum là doanh nghiệp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (ở khu vực chưa có kết quả thăm dò) mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường đã được UBND tỉnh cấp giấy phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng, chấp thuận chủ trương đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường;...

Đối với khu vực đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (ở khu vực chưa có kết quả thăm dò và khu vực đã có kết quả thăm dò), quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá được quy định tại Điều 11 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Căn cứ quy định của pháp luật về khoáng sản, Công ty có quyền được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản sau khi hoàn thành thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Như vậy, hiện nay Công ty đã hoàn thành thủ tục đề nghị cấp phép khai thác để trình cấp có thẩm quyền xem xét, cấp phép khai thác khoáng sản là phù hợp với quy định hiện hành.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top