Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Căn cứ lập hồ sơ giám định lại mức suy giảm khả năng lao động

Lê Chí Bình - 14:32 11/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi làm công việc khai thác mỏ hầm lò, bị tai nạn lao động với tỷ lệ thương tật là 70%. Theo quy định tại công ty tôi, trường hợp người lao động bị thương tật trên 61% sẽ không được làm việc dưới mỏ hầm lò mà phải chuyển lên làm việc tại mặt bằng. Tuy nhiên, tôi nhận thấy sức khoẻ vẫn đáp ứng được điều kiện của công việc. Xin hỏi, tôi có thể xin đi khám đánh giá lại sức khoẻ để đủ điều kiện làm việc trong môi trường hầm lò được không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 47 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 về giám định mức suy giảm khả năng lao động:

"1. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Sau khi bị thương tật, bệnh tật lần đầu đã được điều trị ổn định còn di chứng ảnh hưởng tới sức khỏe;

b) Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định;

c) Đối với trường hợp thương tật hoặc bệnh nghề nghiệp không có khả năng điều trị ổn định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì người lao động được làm thủ tục giám định trước hoặc ngay trong quy trình điều trị".

Đề nghị ông Bình căn cứ tình hình bản thân để lập hồ sơ đề nghị khám giám định lại theo quy định pháp luật.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top