Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Chế độ BHYT với người cao tuổi

Dương Trùng Phúc - 07:05 19/08/2023

Chi tiết câu hỏi

Bố mẹ tôi đã ngoài 70 tuổi, tham gia BHYT được 2 năm, đến tháng 9/2023 BHYT sẽ hết hạn và phải mua lại. Do trước đây bố mẹ tôi chưa có bệnh nền và các bệnh theo danh mục bệnh hiểm nghèo nên không được đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu là bệnh viện tuyến tỉnh. Tôi xin hỏi, bố mẹ tôi không hưởng lương hưu, không có trợ cấp xã hội hằng tháng thì việc mua BHYT tự nguyện có được miễn, giảm hay ưu tiên gì không?

Trả lời

BHXH tỉnh Trà Vinh trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về việc Quy định đăng ký khám chữa bệnh (KCB) BHYT ban đầu, thì những trường hợp người tham gia BHYT được đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện tuyến tỉnh như:

- Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh;

- Người có công với cách mạng, người từ đủ 80 tuổi trở lên;

- Trẻ em dưới 6 tuổi đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện Sản - Nhi.

Ngoài ra để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh, đối với những người mắc một trong 62 bệnh cần phải điều trị dài ngày ban hành kèm theo Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế (danh sách kèm theo) được thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu tại tuyến tỉnh và tương đương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, theo nhu cầu của người tham gia BHYT khi cung cấp hồ sơ như: toa thuốc, giấy ra viện, sổ KCB hoặc bảng kê mẫu 01/KBCB cho cơ quan BHXH để đối chiếu làm căn cứ thực hiện chuyển nơi đăng ký KCB vào tháng đầu hàng quý.

Tại khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cụ thể sau đây:

a) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

d) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP có quy định đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được cấp thẻ BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT.

Như vậy, theo quy định trên người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu thì thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Do đó, nếu cha của ông Dương Trùng Phúc hiện nay đã 80 tuổi mà không hưởng lương hưu, không hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng thì sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và được cấp thẻ BHYT theo quy định. Về chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội của người cao tuổi, đề nghị gia đình liên hệ với UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể.

Đối với trường hợp mẹ của ông Phúc hiện nay đã 76 tuổi, nếu không thuộc đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 5 và khoản 1 Điều 9 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP thì vẫn tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình. Nếu trong cùng hộ gia đình có nhiều người tham gia trong năm tài chính, sẽ được giảm tỷ lệ đóng theo thứ tự thành viên cùng tham gia quy định tại điểm e khoản 1 Điểu 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ.

BHXH tỉnh Trà Vinh mong gia đình của ông Dương Trùng Phúc quan tâm và tiếp tục đăng ký tham gia BHYT liên tục cho những năm tiếp theo để không bị gián đoạn, ảnh hưởng đến quyền lợi khi đi KCB theo quy định hiện hành.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top