Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Chi phí giám sát tác giả là một phần của chi phí thiết kế

Phạm Thị Ngọc Hà - 09:38 13/01/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, chi phí giám sát tác giả 10% được trả lại cho đơn vị tư vấn sau khi công trình thi công hoàn thành sẽ lấy theo ngày kết thúc trong nhật ký thi công hay sau khi công trình nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng?

Trả lời

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong thi công xây dựng công trình được quy định tại Điều 20 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Chi phí giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế là một thành phần chi phí thuộc chi phí thiết kế.

Pháp luật về xây dựng hiện hành không quy định riêng về việc thanh toán chi phí giám sát tác giả. Việc thanh toán chi phí thiết kế được thực hiện theo hợp đồng ký kết giữa các bên và quy định của pháp luật có liên quan.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top