Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã đóng BHXH thế nào?

Phạm Minh Cường - 16:42 13/04/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi là bộ đội phục viên, không có lương hưu và trợ cấp mất sức lao động. Tôi làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mương Mán các nhiệm kỳ 2006-2011, 2012-2017; hưởng lương bậc 2/2, hệ số 2,25 từ ngày 1/12/2011. Nhiệm kỳ thứ ba (2017-2022), tôi hưởng lương và đóng BHXH theo bậc 2/2, hệ số 2,25; hưởng phụ cấp công vụ 25%. Ngày 9/6/2021, UBND huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quyết định số 939/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ BHXH đối với cán bộ xã khi đến tuổi nghỉ hưu đối với tôi kể từ ngày 1/11/2016. Ngày 21/10/2021, UBND huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quyết định số 1902/QĐ-UBND xếp lương tôi bậc 1/2, hệ số lương 1,75 từ ngày 1/11/2016. Thực hiện các Quyết định trên của UBND huyện Hàm Thuận Nam, UBND xã Mương Mán trả lương cho tôi theo hệ số mới là 1,75, không trả phụ cấp công vụ, buộc tôi hoàn trả ngân sách số tiền chênh lệch giữa hai mức lương đã nhận kể từ ngày 1/11/2016 đến hết tháng 10/2021. Đồng thời BHXH huyện và UBND xã cũng chỉ chấp nhận thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc của tôi kể từ ngày 1/12/2006 đến ngày 1/11/2016. Số tiền tôi và UBND xã đã nộp cho BHXH huyện từ sau ngày 1/11/2016 đến ngày 30/10/2021 được thoái trả cho đối tượng nộp. Vậy, sau ngày 1/11/2016, tôi có thuộc đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc hay không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm c, Khoản 1, Khoản 3, Điều 2 Luật BHXH năm 2014; Khoản 6, Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014; Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Công văn số 60/LĐTBXH-BHXH ngày 7/1/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc vướng mắc trong thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động, cán bộ cấp xã (trong đó có chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh) trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, chức danh thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc theo quy định; người lao động khi đủ 60 tuổi chưa nghỉ việc hưởng BHXH mà tiếp tục làm việc thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, người lao động và người sử dụng lao động phải đóng BHXH theo quy định.

Trường hợp ông Phạm Minh Cường, ngày 9/6/2021 đã được UBND huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 939/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ BHXH đối với cán bộ xã khi đến tuổi hưu kể từ ngày 1/11/2016 thì sau ngày 1/11/2016, ông Cường không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, không phải đóng BHXH bắt buộc.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top