Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Chuyển sang ngạch tuyên truyền viên cần điều kiện gì?

Nguyễn Thị Huyền - 14:07 18/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Cơ quan tôi có 5 viên chức giữ chức danh Diễn viên hạng IV (trình độ chuyên môn: trung cấp Múa; đại học Quản lý văn hóa) có nhu cầu chuyển ngạch sang Tuyên truyền viên văn hóa hạng IV. Xin hỏi, các viên chức này có cần chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa không? Nếu cần thì cơ sở đào tạo nào mở các lớp bồi dưỡng đó?

Trả lời

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-BVHTTDL ngày 21/2/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa thì tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của các chức danh tuyên truyền viên văn hóa (tuyên truyền viên văn hóa chính, tuyên truyền viên văn hóa, tuyên truyền viên văn hóa trung cấp) đều yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa.

Hiện nay, Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở (nhóm chức danh tuyên truyền viên văn hóa) đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, nghiệm thu để ban hành.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh là hai cơ sở đào tạo được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao tổ chức mở lớp đào tạo "Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa" sau khi Chương trình bồi dưỡng được ban hành.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top