Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Có được giữ nguyên phụ cấp chính sách thu hút khi được điều động?

Phạm Quang Minh - 12:39 25/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, công chức được tuyển dụng theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ khi điều động sang làm việc tại một cơ quan khác trong tỉnh thì có được giữ nguyên phụ cấp tăng thêm 100% không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, việc thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ phải bảo đảm nguyên tắc phù hợp giữa ngành nghề đào tạo của sinh viên, cán bộ và vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Do đó, trường hợp vị trí việc làm dự kiến điều động công chức được tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP tương ứng với ngành, nghề đào tạo của công chức đó thì cấp có thẩm quyền có thể xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện chính sách thu hút theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top