Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Có được hoãn trả nợ gốc khoản vay sau ngày 10/6/2020?

Trần Ngô Tiến Sĩ - 09:04 15/11/2021

Chi tiết câu hỏi

Tôi có khoản vay tại một Ngân hàng sau ngày 10/6/2020, với thời hạn 8 năm. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, địa điểm kinh doanh của tôi trong vùng dịch (vùng đỏ) nên tôi bị giảm lương.

Tôi có tham khảo Thông tư 01/2020/TT-NHNN, Thông tư 03/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định việc giảm lãi suất và cơ cấu lại nợ. Tôi đã liên hệ Ngân hàng đề nghị trả lãi và hoãn trả nợ gốc 3 tháng nhưng được trả lời tôi không đủ điều kiện do khoản vay của tôi sau ngày 10/6/2020.

Xin hỏi, Ngân hàng trả lời như vậy có phù hợp không?Trả lời

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2021 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19 (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 03/2021/TT-NHNN; Thông tư 14/2021/TT-NHNN) đã quy định cụ thể về điều kiện để tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ (Điều 4), miễn, giảm lãi phí (Điều 5) cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Do đó, đề nghị ông chủ động làm việc với tổ chức tín dụng để được xem xét, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, theo quy định của Thông tư 01/2020/TT-NHNN và quy định nội bộ của tổ chức tín dụng.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top