Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Có được kế thừa hồ sơ môi trường khi thay đổi chủ đầu tư?

Minh Nguyệt - 08:31 23/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Công ty A có 2 địa điểm hoạt động tại lô A1 và B1 cùng khu công nghiệp đã thực hiện hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng tài sản gắn với quyền sử dụng đất cho công ty B. Công ty A đã được UBND tỉnh cấp giấy phép môi trường để thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường cho dự án A tại lô A1 và B1. Sau khi nhận chuyển nhượng tài sản nêu trên, công ty B được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Sau khi tiếp nhận tài sản, công ty B thực hiện các nội dung của dự án nhà máy B với toàn bộ quy mô, công suất, các công trình bảo vệ môi trường đã được công ty A đầu tư xây dựng tại lô B1. Tôi xin hỏi, dự án nhà máy B có được xem là một dự án mới hay không và có được kế thừa các kết quả của hồ sơ môi trường trước đây hay không?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn bà đã nghiên cứu các quy định của Luật Bảo vệ môi trường để áp dụng triển khai thực hiện.

Đối với nội dung kiến nghị liên quan đến đánh giá tác động môi trường, công ty B được kế thừa các quyền và nghĩa vụ có trong đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt theo phạm vi được nhận chuyển nhượng từ công ty A (nếu có đánh giá tác động môi trường còn hiệu lực) theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Luật Bảo vệ môi trường:

"Trường hợp có thay đổi chủ dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và thông báo cho cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh".

Ngoài ra, cần lưu ý, theo quy định tại Khoản 6 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường, kể từ ngày giấy phép môi trường có hiệu lực, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hết hiệu lực.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top