Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Có được kế thừa năng lực khi tham gia đấu thầu?

Nguyễn Duy Hoàng - 14:27 16/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Hộ kinh doanh của tôi hoạt động đấu thầu cung cấp hàng hóa. Để mở rộng quy mô kinh doanh và tư cách pháp nhân, hộ kinh doanh của tôi chuyển đổi sang hình thức công ty TNHH và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận. Tôi xin hỏi, khi tham gia chào hàng hóa cho các gói thầu, tôi sử dụng năng lực tài chính, năng lực kinh nghiệm của hộ kinh doanh (báo cáo tài chính, hợp đồng tương tự đã thực hiện...) có hợp lệ không?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Đối với gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 1/1/2024, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Khoản 1 và Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, hồ sơ dự thầu của nhà thầu phải bao gồm các tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu đồng thời việc đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm.

Theo thông tin tại câu hỏi, nhà thầu là công ty TNHH được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hình thức hộ kinh doanh lên công ty TNHH.

Theo đó, trường hợp công ty kế thừa toàn bộ, nguyên trạng nhân sự, thiết bị, cơ sở vật chất của hộ kinh doanh thì công ty được kế thừa năng lực, kinh nghiệm mà hộ kinh doanh thực tế đã thực hiện.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top