Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Có được nhận hỗ trợ Nghị quyết 68 tại công ty sau khi nghỉ việc?

Nguyễn Quang Vinh - 08:43 30/09/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi làm việc tại tỉnh Tiền Giang, còn công ty của tôi có trụ sở chính tại TPHCM. Trong thời gian làm việc tôi có ký hợp đồng lao động và đóng BHXH. Do dịch bệnh, công ty thu hẹp kinh doanh nên yêu cầu tôi tạm hoãn hợp đồng. Tháng 10/2021, tôi viết đơn xin nghỉ việc. Sau 3 tuần, tôi đã được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP, còn số tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP đến nay tôi vẫn chưa nhận được. Tôi cũng chưa được chốt sổ BHXH. Tôi đã liên hệ công ty và được nhân viên phụ trách vấn đề tiền lương cho biết, nếu tôi muốn lấy sổ BHXH thì phải xác nhận không nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP. Đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về việc hưởng chế độ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP đối với trường hợp của tôi để tôi biết và làm thủ tục rút sổ BHXH.

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Về nội dung trả sổ BHXH, qua trao đổi, ông Vinh xác nhận đã nhận được sổ BHXH.

Về nội dung ông Vinh chưa nhận được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, BHXH Quận 1, TPHCM đã xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và trả kết quả cho công ty của ông Vinh. Đề nghị ông Vinh yêu cầu công ty liên hệ UBND Quận 1 để được giải quyết vướng mắc về chính sách hỗ trợ theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top