Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Có được thuê tư vấn lập hồ sơ đăng ký môi trường?

Yên Giang - 10:32 29/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Đơn vị tôi là chủ đầu tư các công trình duy tu nạo vét các tuyến sông, kênh, rạch đường thủy nội địa. Dự án thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường. Theo quy định, cần phải xác định được loại bùn đất phát sinh để đề ra phương án xử lý hoặc phương án giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường. Xét về mặt chuyên môn, đơn vị tôi không đủ năng lực để thực hiện. Xin hỏi, đơn vị tôi có được phép thuê đơn vị tư vấn để thực hiện công tác lập hồ sơ đăng ký môi trường hay không?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn không có quy định đơn vị không được thuê tư vấn lập hồ sơ đăng ký môi trường.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top