Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Có được tự chuyển đất trồng cây sang đất phi nông nghiệp?

Nguyễn Thế Anh - 08:34 15/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Ông A bán đất cho ông B ngày 28/12/2002 và bán cho ông C ngày 20/8/2021. Giấy tờ mua bán đều viết tay, không có công chứng, chứng thực. Tháng 12/2021, ông B và ông C đều xây nhà (trên mảnh đất mua của ông A). Đất của ông A có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp ngày 22/8/2019 là đất trồng cây lâu năm kể cả phần đất của ông B và ông C. Tháng 12/2023, chính quyền địa phương phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt đối với hành vi tự ý chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Ông B và ông C đều thừa nhận hành vi xây nhà là 2 ông tự xây dựng. Hiện nay ông A vẫn đang ở và sinh sống tại khu vực này và cách nhà ông B, ông C khoảng 40 m. Tôi xin hỏi, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả) đối với ông A hay ông B và ông C?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định:

"1. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định này gồm các đối tượng dưới đây có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này xảy ra trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác:

a) Hộ gia đình, cộng đồng dân cư, cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (sau đây gọi chung là cá nhân);".

Việc chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp khi không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 11 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP.

Như vậy, theo các quy định nêu trên thì ông B, ông C (cá nhân trong nước) là đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính với hành vi chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp khi không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép (các ông đã thừa nhận hành vi này).

Ngoài ra, đề nghị xử phạt hành vi không thực hiện đăng ký biến động đối với ông B, ông C theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top