Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Có phải đóng bảo hiểm cho lao động đã có BHYT mã CB?

Nguyễn Duy Hưng - 15:03 18/08/2021

Chi tiết câu hỏi

Công ty của tôi tuyển dụng một lao động là cựu chiến binh đã có thẻ BHYT mã CB. Vậy, công ty tôi không đóng BHYT cho lao động này nữa có được không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 13, Khoản 2 Điều 22 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13, trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 Luật này.

Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Đối chiếu quy định nêu trên, người lao động tại công ty nơi ông Hưng làm việc đồng thời thuộc 2 nhóm đối tượng tham gia BHYT là cựu chiến binh thuộc nhóm do ngân sách Nhà nước đóng BHYT (nhóm 3) và là người lao động thuộc nhóm người lao động và người sử dụng lao động đóng (nhóm 1) thì đóng BHYT theo nhóm 1 và người lao động đó được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng cựu chiến binh.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top