Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Có phải mua bảo hiểm khi vay tiền ngân hàng?

Lê Văn Đức - 15:14 31/05/2022

Chi tiết câu hỏi

Gia đình tôi vay 200 triệu đồng tại 1 ngân hàng cổ phần, nhưng khi rút tiền ngân hàng bắt buộc phải mua bảo hiểm trị giá 1.800.000 đồng. Tôi xin hỏi, ngân hàng yêu cầu như vậy có đúng quy định không?

Trả lời

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đã có các quy định nhằm bảo đảm việc tham gia bảo hiểm là tự nguyện, trên cơ sở nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng, nghiêm cấm việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm ép buộc khách hàng giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Ngân hàng Nhà nước cũng có chỉ đạo các tổ chức tín dụng yêu cầu phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động bảo hiểm trên toàn hệ thống.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top