Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Cơ quan nào thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở?

Nguyễn Văn Long - 10:17 09/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, dự án có công trình cấp I, thiết kế ba bước, thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật đã được Bộ Xây dựng thẩm định, vậy thiết kế bản vẽ thi công có công trình ảnh hưởng an toàn cộng đồng có phải thẩm định tại Sở Xây dựng hay không?

Trả lời

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 82 Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 24 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các công trình xây dựng quy định tại Khoản 1 Điều 83a Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 26 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 78 Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 23 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở là thiết kế bản vẽ thi công đối với trường hợp thiết kế hai bước và thiết kế kỹ thuật đối với trường hợp thiết kế ba bước.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top