Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Có tính đóng BHXH các khoản hỗ trợ thường xuyên?

Ngô Văn An - 20:50 10/11/2022

Chi tiết câu hỏi

Tại Điều 34 khoản 3 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định: Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành hoạt động theo chế độ không chuyên trách ngoài việc được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) còn được hưởng hỗ trợ thường xuyên do cơ quan, tổ chức quản lý chi trả. Căn cứ vào điều kiện thực tế, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định, mức hỗ trợ cho từng chức danh nhưng không thấp hơn hệ số 0,2 lương tối thiểu vùng. Căn cứ quy định nêu trên, tôi xin hỏi, khoản hỗ trợ nêu trên có phải tính đóng BHXH không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 và Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định đối với người lao động hưởng tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH từ 1/1/2018, gồm:

- Mức lương ghi trong hợp đồng lao động;

- Phụ cấp lương: phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự;

- Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Thực hiện theo quy định trên, phụ cấp cho đội trưởng, đội phó Đội PCCC cơ sở theo quy định Nghị định 136/2020/NĐ-CP nếu được giao kết trong HĐLĐ/Phụ lục HĐLĐ và chi trả thường xuyên mỗi kỳ lương thì thuộc khoản tính đóng BHXH.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top